Rengsjö hembygdsförening

Logotyp för Rengsjö hembygdsförening

Föreningen bildades 1940. Vi äger och förvaltar en stor del av den gamla klungbyn Västerby, väster om Rengsjö kyrka.

Våra aktiviteter utgår från bygdens långa traditioner kring jordbruk och linhantering.

Vi har över 6 800 registrerade gamla bruksföremål. Föreningen äger även utsiktstornet på Bullerberget och en gammal linskäkt från 1748 vid Grissjöbäcken. Totalt förvaltar vi 44 byggnader.

Kontakta oss

Bli medlem

SockenharenHjälp oss att vårda vårt kulturarv, byggnader och traditioner – stöd oss genom ditt medlemskap!

150 kronor per person, eller 200 kr/familj.

Bankgironummer 989-6002.

Organisation

Hembygdsföreningens styrelse har nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det finns även arbetande kommittéer för bagarstuga, vävstuga, byggnadsvård, mm. För att öka engagemanget i bygden finns byombud, för de olika byarna i Rengsjö socken. De är föreningens kontaktpersoner i olika ärenden.

Styrelse

Ordförande: Nicklas Fredriksson nicklas@rengsjo.com
Vice ordförande: Göran Bratt goran@rengsjo.com
Sekreterare: Annabritta Bäremo annabritta.baremo@soderhamn.se
Kassör: Ragnar Jonsson ragnarjonsson275@gmail.com
Ledamöter: Tord Eriksson, Inga-Lill Rundgren, Anna Sjöström, Gunvor Svensson Henrica Van de Weiden. Suppleanter: Åsa Hildingsson-Törnros, Lotta Olsson, Ingmarie Antonsson.

Kommittéer

VÄVNING OCH LIN

Vävstugan är den röda, gamla sockenstugan, som flyttats till Västerby. Här väver vi och gör annat textilhantverk. Vid evenemang är vävstugan ofta öppen för besök och shopping. Linet har en lång tradition i Hälsingland, och är vår landskapsväxt. Föreningen äger och vårdar den gamla linskäkten vid Grissjöbäcken och lin är en viktig del av barnaktiviteten På Gammelmormors tid. Kontakt: Carin Fagerström, 0278-66 55 55.

BAGARSTUGAN

I bagarstugan mittemot entrén till Norrgården bakar flitiga händer det goda Rengsjötunnbrödet, efter hemligt recept, under juli och i advent. Välkommen in för att se oss baka och köpa med en påse hem! Kontakt: Ingmarie Antonsson, 073-844 58 88.

BYGGNADSVÅRD

Vi vill värna och vårda föreningens alla byggnader enligt traditionella metoder. Bara i Västerby finns ett 30-tal gamla träbyggnader, flera på ursprunglig plats och några med anor från 1600-talet. Kontakt:

SAMARBETSPARTNER
Studieförbundet Vuxenskolan
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Kontakta oss