Rengsjö | Västerby | Andra byggnader | Hilding Mickelsson | John Wästman | Per Lind      

Västerby

Ett 30-tal olika byggnader bildar en välbevarad bykärna i Hälsingemiljö. Mangårdar, stugor, fäbodvall, härbren, bodar och uthus ger en god uppfattning om den gamla klungbyn väster om Rengsjö kyrka. De flesta byggnaderna står på ursprunglig plats. 

Än idag finns tre av ursprungliga fem gårdar kvar i den gamla klungbyn Västerby: Norrgården och Regnells ägs och visas av Rengsjö Hembygdsförening. Utigården är privatägd. Bebyggelse finns dokumenterad i Västerby från 1500-talet. Vid laga skiftet 1862-63 flyttades två av byns gårdar till dåvarande utmarker i nordöstra Rengsjö.

Västerby har en imponerande samling av månghundraåriga timmerhus. Här visas fem seklers bondekultur i hus och samlingar. Föreningens mer än 6 000 gamla bruksföremål är registrerade i programmet SOFIE.

På sommaren får Västerby liv genom aktiviteter på temat Bondeliv i Västerby. Missa inte barnaktiviteten På Gammelmormors tid eller hembygdsfesten med Gammelvalasdag!


Norrgården

Norrgården var bebodd till 1960, då den övertogs av Rengsjö Hembygdsförening. I den stora, vackra mangårdsbyggnaden sker aktiviteter året runt. 

Sommartid finns här Norrgårdens café med hembakt, hantverksförsäljning och utställningar. I adventstid arrangeras föreningens välbesökta julstugor, med sprakande brasa, hantverk och underhållning.

Till Norrgården hör flera byggnader på ursprunglig plats: nattstuga, bagarstuga, stall, snickarbod, lada och härbre. Bagarstugan används än idag, sommar som vinter, för att baka Rengsjötunnbröd.
Regnells

Vid en visning i Västerby får du komma in i de ståtliga Regnellshusen. Gården har en spännande historia, här finns också fina 1800-talsmålerier av Knutespojkarna. Missa 
inte ett besök här! 

Gården Regnells hette först Västergården, efter sin placering i byn, men fick sitt nya namn efter Jonas Regnell som förvärvade gården 1838. Rengsjö Hembygdsförening förvärvade gården redan 1949. 

 

Bodar i byn

De vackra dubbelhärbrena hör till Regnells, likaså den stora festlogen vid hagen. Regnells linbod är idag den äldsta byggnaden kvar på ursprunglig plats.

Eldhuset, bostugan och en av höladorna på fäbodvallen hörde till Västerbys fäbodvall, hitflyttad från skogen. 

Övriga bodar på fäbodvallen och bortanför stora logen är flyttade till området från olika byar i Rengsjö.


Vävstugan

Rengsjös gamla sockenstuga byggdes 1810, söder om kyrkan. I sockenstugan sammanträdde kommunala nämnder och styrelser. Här bodde också Rengsjös första barnmorska, Madame Ståhl, 1811 - 1832. 

1949 donerades sockenstugan till hembygdsföreningen och återuppfördes senare i Västerby. Fattiggubben utanför, stod vid sockenstugan. Bössan raserades när landsvägen schaktades 1910, men är återuppförd här. 

Idag är detta hembygdsföreningens vävstuga, där medlemmarna väver trasmattor, dukar och tyger, och arbetar med andra textila tekniker. 

 

Följ med på en rundtur i Västerby - direkt på webben!