Rengsjö | Västerby | Andra byggnader | Hilding Mickelsson | John Wästman | Per Lind       

Per Lind

Född 26/8 1862, död 25/5 1914. Son till soldat Jonas Lind och hans hustru Margta Andersdotter i Östra Höle, Rengsjö. 

Per Lind var gift med Mathilda Johansdotter. De hade fyra barn: döttrarna Jenny, Märta och Maria samt sonen Herman. 

Till yrket var Per Lind både kakelugnsmakare och fotograf. I hans efterlämnade samling av glasplåtar kan man se att han arbetade som kakelugnsmakare i och utanför Rengsjö, och samtidigt passade på att fotografera människor, djur och miljöer.

Per Linds stora tekniska intresse avspeglas också i att han konstruerade en kanot med dubbla skrov, en isjakt och inte minst en vattencykel/vattenvelociped. 

Vattencykeln visade Per Lind på Strömmen i Stockholm. Han väckte stor uppståndelse, enligt samtida tidningsnotiser. Vattencykeln finns nu hos Rengsjö hembygdsförening.

Döttrarna Märta och Maria blev också fotografer. En del av glasplåtarna i samlingen är deras fotografier. Då det ej går att avgöra vem som har tagit en del av bilderna går alla bilder under beteckningen "Per Linds samling". 

Här är några bilder från Per Linds samling:

Per Linds mor, Margta Andersdotter med getterna hemma på Smelinds gårdsplan, verkstaden i bakgrunden. På gärdesgården till höger hänger lin på tork. Bilden tagen omkring 1900 - 1910.

Sonen Herman på vattencykeln. Av hans ålder att döma är bilden tagen omkring 1910 - 1915, juni 1910 finns det uppgift om. I bakgrunden ser vi till vänster gården Jonanders, och till höger Fältens.

Maria, Herman och Märta Lind, med trattgrammofonen ute i det gröna.


Logo Rengsjö Hembygdsförening, original H Mickelsson.

Per Lind i aktion vid sin kamera. Kameran, stativet och hans samling 
av glasplåtar finns idag hos Rengsjö Hembygdsförening.

 

Foton från Per Linds samling.
© Rengsjö Hembygdsförening.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaders logotyp   Detta material har delvis finansierats med EU-medel.