Rengsjö | Västerby | Andra byggnader | Hilding Mickelsson | John Wästman | Per Lind      

John Wästman

John Wästman (1906 – 1994) är en av Rengsjö Hembygdsförenings stora profiler. Han ansågs på sin tid av Nordiska Museet som en av Sveriges största samlare av allmogeföremål. Samlingarna auktionerades dock ut efter hans död. 

John Wästman gjorde en stor insats för föreningen genom att nogsamt nedteckna berättelser om föremål, människor och historia i rengsjöbygden. Bland annat har han forskat och nedtecknat ägarlängder för gårdarna i Västerby.

Tack vare John Wästman kan Rengsjö hembygdsförening berättar Rengsjös historia genom samlingar av allmogeföremål och modeller av byggnader och miljöer. 


Logo Rengsjö Hembygdsförening, original H Mickelsson.

 

Leaderlogo   EU-flagga