Rengsjö | Västerby | Andra byggnader | Hilding Mickelsson | John Wästman | Per Lind      

Rengsjöhistoria

 


Från hembygdsföreningens utsiktstorn på Bullerberget kan du se Rengsjö.

Rengsjö är gammal jordbruksbygd med lång tradition kring linhantering. Vi vet att människor levt och verkat i bygden sedan yngre stenåldern. Själva ortnamnet Rengsjö har anor från 1300-talet.

Idag finns här cirka 600 hushåll, med ungefär 1300 invånare totalt. Rengsjö tillhör Bollnäs kommun sedan 1974. 

Rengsjö består av flera byar: Västra och Östra Höle, Berga,  Björtomta, Västerböle, Glössbo, Nordanhöle och Västerby.

 

 

 

 

 

Rengsjö Hembygdsförening äger och förvaltar en stor del av den gamla klungbyn Västerby, väster
om Rengsjö kyrka. I Västerby visas fem seklers bondekultur.

Sockenharen är en gammal symbol för Rengsjö. Vid hembygdsfesten delas utmärkelsen Rengsjöharen ut till någon som gjort något bra för bygden.

Ortnamnet Rengsjö

Själva ortnamnet Rengsjö, finns belagt i skrift från 1300-talet. Varifrån namnet kommer, finns det många teorier om. 

Många ålderdomliga ortnamn stammar från beskrivningar av landskapet. Ordet "reng" kan vara en dialektal variant av vräng/vriden/sned/krokig, och syfta på en oregelbunden formation i naturen. 

Den andra halvan av ortnamnet skrivs idag "sjö", men den ursprungliga stavningen, kan även tolkas som det moderna ordet "hög". I Rengsjö finns ett äldreboende som heter "Ringshög", kanske anspelar det på en tolkning av det gamla ortnamnet...   

Namnet har stavats på olika sätt och länge hette orten faktiskt "Regnsjö", liksom många felaktigt tolkar namnet idag.

Mer om Rengsjö

Läs mer om Rengsjös historia i Margareta Sosnierz sammanställning på rengsjo.se.

 

Logo Rengsjö Hembygdsförening, original H Mickelsson.

 

 

 

Leaderlogo   EU-flagga