Rengsjö | Västerby | Andra byggnader | Hilding Mickelsson | John Wästman | Per Lind      

Hilding Mickelsson

I Regnells östra har Rengsjö hembygdsförening samlat inventarier från fotografen och hembygdsmannen Hilding Mickelssons kontor och liv.

Hilding Mickelsson (1919 - 2002) levde i byn Östra Höle i Rengsjö. Han är känd som naturfotograf, författare, filosofie hedersdoktor, och mycket, mycket mer. Att Hälsingland hade en stor plats i Hildings hjärta visar hans rika produktion av fotografier, böcker och texter om Hälsinglands natur och kulturarv.

Hilding och hans hustru Adèle var under många år mycket aktiva stöttepelare i Rengsjö hembygdsförening.

Hilding Mickelssonsällskapet

Hilding Mickelssonsällskapet är en ideell förening, med syfte att minnas och hedra Hilding för hans mycket betydelsefulla dokumentation i bild och skrift, av Hälsinglands kulturarv. 

Hilding Mickelssons unika bildskatt omfattade över 150.000 bilder, vid hans bortgång den 11 januari 2002. Sönerna Olle och Erik Hildingson har en överenskommelse med Hilding Mickelssonsällskapet om förvaltningen av den stora bildskatten.

Huvuddelen av Hilding Mickelssons bildsamlingar är sedan 2003 deponerade hos Hälsinglands museum i Hudiksvall. Avsikten är att göra Hildings bilder tillgängliga för forskning, med mera.

Hilding Mickelssonstipendiet

Hilding Mickelssonstipendiet instiftades till Hildings 70-årsdag 1989. Det har sen dess utdelats till ett 10-tal stipendiater. Stipendiet förvaltas av Gästrike Hälsinge hembygdsförbund. Hilding Mickelsson hade själv, under sin livstid, en aktiv roll i stipendiekommittén och i valet av stipendiater.

Hilding Mickelssonsällskapet hittar du på www.hildingmickel.com

Till höger finns några av Hildings bilder från Hälsingland. Den översta bilden visar den vackra soldörren på Norrgårdens Nattstuga i Västerby. 

Rengsjö Hembygdsförenings logotyp nedan, som visar Regnellshusen, har ritats av Hilding Mickelsson.

 


Logo Rengsjö Hembygdsförening, original H Mickelsson.

 

Foto © Hilding Mickelsson.

Leaderlogo   EU-flagga