Rengsjö | Västerby | Andra byggnader | Hilding Mickelsson | John Wästman | Per Lind      

Byggnader i hembygdsföreningens ägo

Det är knappast en slump att linblomman är Hälsinglands landskapsblomma. Linet och linhanteringen har en lång historia här. Rengsjö Hembygdsförening äger de vackra byggnaderna som hör till Rengsjöböndernas gamla linskäkt norr om kyrkan. 


Linskäkten vid Grissjöbäcken

Alla byggnader står på ursprunglig plats, utom den sydöstra ladan som flyttats närmare bäcken. 

På bilden syns härbret längst till höger, kvarnen i mitten och tröskladan bakom. Här finns också linklapp/linskäkt, linbod och flera hölador.

 

I Västerby finns en stor budkavel bevarad: "Dammjan". På en påspikad läderbit angavs "Vattnet öppnas kl 1/2 5". Budkaveln gick runt i gårdarna. På så sätt visste bönderna när det var deras tur att ansvara för att öppna den stora dammluckan vid Grissjön, och släppa på vattenflödet till skäkten.


Sockenmagasin och spruthus

De två byggnaderna vid Rengsjö kyrka ägs av Rengsjö Hembygdsförening. Båda stod från början vid skolhusplanen, men rullades 1935 på stockar till nuvarande plats. 

Socknens spannmålsmagasin byggdes under 

första halvan av 1800-talet. Här lagrades socknens gemensamma spannmål för leverans av skatt, eller för den som behövde låna vid nödår.

Det lilla spruthuset byggdes 1826 för att hysa byns brandspruta och andra redskap i byns ägo. 1994 fick huset nytt spåntak och brädfodring.


Utsiktstornet vid Bullerberget

Tornet på toppen av Bullerberget ägs av Rengsjö Hembygdsförening och sköts av tornväktare Åke Tylöskog. 

På 1930-talet byggdes det första utsiktstornet här. Dagens torn är 18 meter högt, uppfört 1942 och påbyggt 1948 efter att en storm vält tornet.

Det är tradition sedan 1944 att hålla gökotta med utfärd hit på Kristi Himmelsfärd.

 

Logo Rengsjö Hembygdsförening, original H Mickelsson.

 

Leaderlogo   EU-flagga