Föreningen | Styrelsen | Kommittéer | Projekt      

Organisation och styrelse

Hembygdsföreningens styrelse har nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det finns även kommittéer för olika verksamhetsområden, som bagarstugan, vävstugan, byggnadsvård, projekt Bondeliv i Västerby, mm.

För att sprida föreningens arbete och öka engagemanget i bygden finns även ett antal representanter, byombud, för de olika byarna i Rengsjö socken. Dessa utgör föreningens kontaktpersoner i olika ärenden.

Styrelsen 2016

Ordförande Göran Bratt goran@rengsjo.com 
Vice ordförande Ingmarie Olsson im_olsson@hotmail.com 
Sekreterare: Annabritta Bäremo annabritta.baremo@soderhamn.se
Kassör: Ragnar Jonsson ragnarjonsson275@gmail.com
Ledamöter: Tord Eriksson, Nicklas Fredriksson, Ronnie de Rooy Inga-Lill Rundgren, Anna Sjöström. Suppleanter: Åsa Hildingsson-Törnros, Lotta Olsson, Gunvor Svensson.

 

Logo Rengsjö hbf

Kontakt

Rengsjö Hembygdsförening
Västerby 7674
821 58 RENGSJÖ
kontakt@vasterby.com

Leaders logotyp   Detta material har delvis finansierats med EU-medel.