Föreningen | Styrelsen | Kommittéer | Projekt      

Rengsjö Hembygdsförening

Rengsjö Hembygdsförening bildades 1940. Vi äger och förvaltar en stor del av den gamla klungbyn Västerby, väster om Rengsjö kyrka. I Västerby visas fem seklers bondekultur. 

Vi har över 6 800 registrerade gamla bruksföremål, tillsammans med konst- och fotoutställningar. 

Föreningen ansvarar även för utsiktstornet på Bullerberget och en gammal linskäkt från 1748 vid Grissjöbäcken. Totalt förvaltar vi 44 byggnader.

Föreningen ordnar en mängd aktiviteter på ideell basis, runt bygdens långa traditioner kring jordbruk och linhantering.

Regnells södra. Foto Rengsjö hbf.
Regnells södra, Västerby.

Föreningen har fått Leaderbidrag 2011 – 2013 genom Jordbruksverket, för att utveckla upplevelseprodukter i Västerby fas 2. Projektet syftar till att utveckla en hållbar, kommersiell turismsatsning i Västerby.

Bli medlem

Gör som 400 andra personer: Hjälp oss att vårda vårt kulturarv, byggnader och traditioner – stöd oss genom ditt medlemskap! 

Medlemsavgift är 125 kronor per person, familjemedlemskap 175 kr/familj.
Bankgironummer 989-6002.

 

Logo Rengsjö Hembygdsförening, original H Mickelsson.

 

Adress för bokningar

Rengsjö Hembygdsförening
Västerby 7674
821 58 RENGSJÖ
kontakt@vasterby.com

 

 

Leaders logotyp   Detta material har delvis finansierats med EU-medel.